Ağaçların yetiştirilmesi ve kullanımı

Ağaçların yetiştirilmesi ve kullanımı

Fin ormanlarındaki ahşap yoğunluğu her yıl artmaktadır. Uzun süredir, kalan ağaçların yıllık büyümesi kesilen ağaçların miktarının üzerindedir. Fin ormanları toplam yaklaşık 2,4 milyar m³ ahşap içermektedir.

Uzun yıllardan beri, kalan ağaçların yıllık büyümesi 100 milyon m³'ü geçmektedir. Finlandiya'daki ağaçlar yalnızca, yaklaşık 100 gün süren büyüme sezonunda büyür. 2012 büyüme sezonunda, kalan ağaçların büyümesi 109,9 m³'tür, yani ortalama günlük büyüme yaklaşık 1 m³ olmuştur.

Kalan ağaçların büyüme hacmi güçlü şekilde artmaktadır. Bir hektar orman ortalama 111 m³ içermekteyken, bu oran 1970 yılında yalnızca 75 m³'tü.